Bahagian Sumber Manusia, ruj. UPSI/PEND/SM2/519.7 (71) bertarikh 29 November 2016 yang berkaitan.

Sukacita dimaklumkan bahawa staf yang hendak membuat permohonan ke luar negara atas urusan rasmi boleh mengisi secara atas talian (online) di dalam MyUPSI Portal mulai 1 Disember 2016 dan borang yang lengkap perlu dicetak untuk tindakan selanjutnya.

Sekian, terima kasih.

---
Bahagian Sumber Manusia
Universiti Pendidikan Sultan Idris