Bahagian Komunikasi Korporat menyediakan kemudahan-kemudahan seperti :

 • Bilik Mesyuarat
  Permohonan penggunaan Bilik mesyuarat BKK boleh dibuat melalui panggilan
  telefon Pejabat Am BKK di talian sambungan 6978 / 6661.

 • Peralatan MoU
  Pinjaman peralatan majlis MoU BKK boleh dibuat melalui panggilan
  telefon Pejabat Am BKK di talian sambungan 6978 / 6661.

 • Khidmat Nasibat Protokol

   

 • Lawatan Sekolah