CARTA FUNGSI

PEJABAT PENGARAH

 • Merancang dan memantau semua aktiviti jabatan.
 • Merancang dan memantau KPI jabatan.
 • Merancang dan memantau pentadbiran dan kewangan jabatan.
 • Merancang dan memantau sumber manusia jabatan.
 • Mengurus Kajian Kepuasan Pekerjaan universiti.
 • Mengurus dan membentang laporan kepada jawatankuasa/mesyuarat utama universiti.
 • Jurucakap bagi pihak universiti.

UNIT PENTADBIRAN DAN KEWANGAN

 • Mengurus pentadbiran dan kewangan jabatan.
 • Mengurus sumber manusia jabatan.
 • Mengurus Sistem Pengurusan Kolaborasi dan rekod MoU/MoA dalam dan luar negara universiti.
 • Mengurus aduan pelanggan universiti.
 • Mengurus hal ehwal MS ISO jabatan.
 • Mengurus pemantauan pencapaian piagam pelanggan universiti.
 • Mengurus pemantauan pencapaian piagam pelanggan jabatan.
 • Mengurus dan menyelaras maklum balas Parlimen.
 • Mengurus khidmat pelanggan universiti.


UNIT KHIDMAT KORPORAT

 • Mengurus acara rasmi universiti.
 • Memberi khidmat nasihat protokol majlis dan cenderamata universiti.
 • Mengurus lawatan rasmi (dalam negara) ke universiti.
 • Mengurus sistem My-Event universiti.
 • Mengurus imej korporat universiti.
 • Urus setia program Corporate Social Responsbility (CSR) universiti (dalam dan luar negara).
 • Urus Setia UPSI Corporate Ambassador (Briged BKK).
 • Mengurus promosi dan iklan universiti.
 • Mengurus pentadbiran dan kewangan unit.
 • Mengurus sumber manusia unit.


UNIT PRODUKSI DAN MEDIA BAHARU

 • Mengurus hal ehwal siaran dan dokumentasi video bagi acara rasmi universiti.
 • Mengenalpasti keperluan teknikal penerbitan video universiti.
 • Mengurus rakaman penerbitan video untuk tayangan, siaran dalam talian (UPSI.TV) dan arkib universiti.
 • Mengurus laman sesawang universiti.
 • Mengurus media sosial rasmi universiti.
 • Mengurus dan memantau Web Master pusat tanggungjawab.
 • Mengurus khidmat reka bentuk dan reka letak grafik universiti.
 • Mengurus khidmat grafik video universiti.
 • Menjadi pakar rujuk dan khidmat nasihat untuk keperluan penerbitan video dan multimedia universiti.
 • Mengurus pentadbiran dan kewangan unit.
 • Mengurus sumber manusia unit.

 

UNIT MEDIA DAN PENERBITAN KORPORAT

 • Mengurus penerbitan dan cetakan korporat.
 • Membangun dan mengekalkan hubungan profesional dengan media.
 • Mengurus publisiti dan hal ehwal media universiti.
 • Urus setia UPSI Corporate Ambassador (Wartawan kakitangan dan pelajar).
 • Mengurus pakar bidang untuk rujukan media.
 • Mengurus pentadbiran dan kewangan unit.
 • Mengurus sumber manusia unit.

 

UNIT PENTADBIRAN DAN KEWANGAN

 • Mengurus hal ehwal liputan visual (still photo) dan dokumentasi fotografi bagi acara rasmi universiti.
 • Mengenalpasti keperluan teknikal fotografi universiti.
 • Mengurus rakaman fotografi untuk cetakan, pameran dan arkib universiti.
 • Mengurus Galeri Gambar Pix-App universiti.
 • Menjadi pakar rujuk dan khidmat nasihat untuk keperluan fotografi universiti.
 • Mengurus pentadbiran dan kewangan unit.
 • Mengurus sumber manusia unit.