Matlamat

Bahagian Komunikasi Korporat (BKK) bermatlamat untuk meningkatkan imej UPSI dalam negara dan di persada antarabangsa. Ia diamanahkan untuk menangani perkara-perkara berkaitan dengan penjenamaan, promosi, pemasaran program dan perhubungan antarabangsa bagi pihak universiti.