Objektif & Objektif Kualiti

OBJEKTIF

  • Mengurus pelaksanaan, penasihatan dan perundingan dari segi pengurusan acara dan protokol universiti;
  • Mengurus hebahan maklumat, berita, promosi dan publisiti melalui media cetak, media elektronik dan media baharu;
  • Mengurus fotografi dan videografi universiti untuk proses dokumentasi;
  • Mengurus reka bentuk grafik bagi penerbitan korporat universiti;
  • Mengurus dan menyelaras perkhidmatan kaunter informasi, telefonis universiti, maklum balas dan piagam pelanggan universiti;

OBJEKTIF KUALITI

  • Memastikan 90% aduan pelanggan diselesaikan dalam tempoh masa yang dipersetujui.;
  • Mengeluarkan surat akuan terima kepada pelanggan dalam tempoh satu (1) hari bekerja dari tarikh aduan diterima.