LATAR BELAKANG

ERA PERUBAHAN
Bahagian Komunikasi Korporat telah mengalami perubahan nama dan struktur beberapa kali sejak tahun 2000 selaras dengan perubahan peranan bahagian ini. Perubahan nama dan struktur BKK yang dimaksudkan digambarkan dalam Rajah 1.

FUNGSI
Menjadi sebuah jabatan yang bertanggungjawab menguruskan perkhidmatan dan pembangunan imej korporat universiti.